top of page
мае курсы лето 2020-25.jpg

Като начало ще ви кажа, че основната задача на Менталната аритметика не е бързото смятане на ум! А какво? – ще попитате. Развитието на двете полукълба на мозъка.
Без специални устройства не можем да видим дали мозъкът се развива или не, дали невронните връзки са обучени или не и как върви процеса на развитието. Но бързият устен отговор – това е нещото, което можем да видим. Това е така нареченият видим ефект. Ако едно дете започне да смята със светкавична скорост на ум, тогава можем да кажем, че мозъкът му вече работи малко по-различно.
Обикновено човек, за да изпълнява аритметични операции, използва лявото полукълбо.

То отговаря за смятането. Събирането и таблиците за умножение, които учим в училище, му помагат. Но всичко се променя, когато детето започне да смята с лявото и дясното полукълбо едновременно, виждайки във въображението си верига от действия и резултат. Нашата задача е да развием това умение в едно дете.
Ако се обърнем към физиологията, то отдавна е доказано, че времето за формиране на умение е 21-40 дни (с ежедневно повторение!). Това е времето на първите промени. Времето на средните промени е 3 месеца. Времето за глобална промяна е 9 месеца. Достатъчно е да се дадат примери за формиране на умения при децата: ходене, държане на лъжица, четене, писане и др.
Физиологията не може да бъде избегната. Няма как. Затова как ви се струва следното твърдение: Един месец е достатъчен, за да може едно дете да развие умение за ментално смятане!? Става само за специални ефекти.
Ето защо, нашата методика е разработена според развитието на детето. За да има траен ефект и видим резултат, детето трябва да премине обучение минимум 3 нива. В нашата методология има общо 7 нива.

обичам да чета.jpg
конструиране фб.jpg
мае курсы лето 2020-2.jpg
супермозг новая программа.jpg
bottom of page